AFE 200

sírano-vápenatý poter CA-C25-F5

Sírano-vápenatý samonivelačný liaty poter na združené alebo oddelené plávajúce podlahy. Vhodný aj na vykurované podlahové vrstvy. Len do vnútorných, suchých priestorov.

Zrnitosť 0–3,15mm, spotreba 19 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov