AMF

cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C25 F4
Cementová samonivelačná hmota na vyrovnávanie nerovností podláh vo vrstvách 2 – 10 mm. Použitie na plochy s podlahovým vykurovaním a pod. Vhodná pre vonkajšie aj vnútorné prostredie.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2, prepracovateľná min. po 24 hodinách, spotreba cca 1,5 kg/m2/mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
tl_sk_amf.pdf156.61 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov