BA 1050

samonivelačná cementová vyrovnávacia hmota so zrýchleným tuhnutím tr. CT C20 F4
Obsahuje anhydritovú prísadu zlepšujúcu roztekanie a spracovateľnosť hmoty. Určená na zalievanie vykurovaných podláh. Mrazuvzdorná hmota. Určená na penetráciou upravené podklady, ako sú potery, anhydritové podlahy, vykurované podlahy atď.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm2, hrúbka vrstvy 1 – 13 mm, pochôdznosť v rozmedzí cca 3 – 8 hodín v závislosti od podmienok, spotreba cca 1,6 kg/m2/mm hrúbky vrstvy. Po povrchovej úprave zaťažiteľná kolieskovým nábytkom.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov