Basic color

interiérová farba

Matná disperzná interiérová farba. Vodou riediteľná. Na vnútorné použitie. Vhodná na všetky typy bežných minerálnych podkladov, ako sú napr. omietky, betónové plochy, sadrokartonové i cemento-vláknité dosky a pod. Prefarbenie podľa vzorkovnice quick-mix.

Spotreba cca 1l/8–12 m2, podľa nasiakavosti a štruktúry podkladu.

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov