Nachádzate sa tu:

DBK

produkt
stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

Minerálne cementové lepidlo na lepenie, osadzovanie a iné stavebné práce vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, napr. lepenie obkladov
a dlažieb, izolačných dosiek z EPS, rôznych stavebných prvkov, napr. pórobetónu, betónu, keramiky apod.

Technický list: 
Vyhlásenie o vlastnostiach : 
Karta bezpečnostných údajov: