DBK

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T
Minerálne cementové lepidlo na lepenie, osadzovanie a iné stavebné práce vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, napr. lepenie obkladov a dlažieb, izolačných dosiek z EPS, rôznych stavebných prvkov, napr. pórobetónu, betónu, keramiky a pod.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrúbky vrstvy, obvyklá spotreba 3,5 – 4 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zuba hladidla a druhu vykonávaných prác).
Dokumenty
Technický list
tl_sk_dbk.pdf150.15 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody
vz_sk_dbk.pdf124.02 KB
Karta bezpečnostných údajov