DBK-FAS

cementové viacúčelové lepidlo a stierka na zatepľovacie systémy tr. C2 T THERM EPS - ETA - 13/0639, THERM MW - ETA – 13/0638
Lepiaca stierka na zatepľovacie systémy, určená ako na lepenie, tak na stierkovanie zatepľovacích systémov. Na vnútorné aj vonkajšie lepenie obkladov, dlažieb a mozaiky. Použiteľná na steny a podlahu.
Zrnitosť 0 – 0,6 mm, spotreba 1,3 kg/m2/mm hrúbky vrstvy, obvyklá spotreba 3,5 – 4 kg/m2 (v závislosti od veľkosti zuba hladidla a druhu vykonávaných prác).
Produkt je taktiež v kategorii:
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody
Karta bezpečnostných údajov