FF biela (predtým FW)

biela škárovacia hmota tr. CG 2W

Na škárovanie keramických obkladov stien a podláh vo vonkajšom i vnútornom prostredí, pri hrúbke škár cca 10 mm. Vhodné na keramickú dlažbu s uzavretými pórmi, mozaiky a dosky z prírodného kameňa.

Spotreba pri malom formáte dlaždíc 15 × 15 × 5 cm a hrúbke škár 3 mm cca 0,4 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vz_sk_fw.pdf123.65 KB
Karta bezpečnostných údajov
kbu_sk_ff.pdf277.13 KB