FFU

flexibilná cementová škárovacia hmota tr. CG 2W

Flexibilná cementová škárovacia malta pre škáry šírky 2 – 12 mm vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Vhodná aj na vykurované podlahy.

Spotreba v závislosti od hĺbky a šírky škár a rozmeru škárovaných formátov cca 0,5 kg/m2.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vz_sk_ffu.pdf123.58 KB
Karta bezpečnostných údajov