FUBR (predtým FSM)

škárovacia hmota na zaliatie škár 4–15 mm, tr. CG 2W

Na škárovanie a izolačné stierkovanie keramických obkladov stien a podláh, dvojitých obkladačiek, sklenených tvárnic a iných keramických materiálov glazovaných na lícovej strane. Na vnútorné i vonkajšie použitie.

Spotreba pri malom formáte dlaždíc 15 × 15 × 5 cm a hrúbke škár 10 mm cca 1,2 kg/m².

Dokumenty
Technický list
tl_sk_fsm.pdf436.07 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov