Nachádzate sa tu:

SAN-A

produkt
vyrovnávací sanační omítka – WTA 2-9-04

sanační podkladní - vyrovnávací (jádrová) omítka, pro tl. sanačního souvrství ≥ 40 mm, obsahuje síranovzdorný cement, šedá,
zrnitost: 4 mm

Tabulková spotřeba : 13,00 kg/m² tl. vrstvy 10 mm

Technický list: 
Prohlášení o výrobku : 
Bezpečnostní list: