Nachádzate sa tu:

SAN-E leicht 

produkt
jednovrstvá sanační omítka

jednovrstvá sanční omítka, zvýšená odolnost vůči působení síranů, obsahuje lehčené kamenivo, lomená bílá
zrnitost: 1,2 mm

Tabulková spotřeba : 11,00 kg/m² tl. vrstvy 10 mm