NSP

rýchlotvrdnúca cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C20 F4
Rýchlotvrdnúca, vláknami vystužená samonivelačná vyrovnávacia hmota. Aplikácia v hrúbkach 3 – 30 mm. Pochôdzna po 3 hodinách. Pre vnútorné prostredie.
Zrnitosť 0 – 0,5 mm, pevnosť v tlaku min. 20 N/mm2, max. hrúbka vrstvy 30 mm v jednom pracovnom kroku, pochôdzna po cca 3 hodinách, spotreba cca 1,6 kg/m2/mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
tl_sk_nsp.pdf152.88 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov