Disperzné lepidlá na obklady a dlažby

flexibilné disperzné stavebné lepidlo tr. D1 TE