Inžinierske staviteľstvo

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20
suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 25/30