Jadrové a jednovrstvové omietky

vápenná strojová omietka
vápenno-cementová strojová omietka

vápenno-cementová vodoodpudivá ľahčená omietka

sadrová omietka B1/50/2