Jadrové a jednovrstvové omietky

vápenná strojová omietka
vápenno-cementová strojová omietka
ľahká minerálna omietka, bez vodoodpudivej úpravy
sadrovo-vápenná ľahčená omietka na gletovanie a fi lcovanie tr. B4/50/2 podľa STN EN 13279-1

sadrová omietka B1/50/2