Malty na vodopriepustnú pokládku prírodného kameňa

drenážna trasová malta na vysoké prevádzkové zaťaženie 30 N/mm2

trasovo-cementová drenážna hmota

sivý rýchlotvrdnúci kontaktný mostík s prísadou trasu na kladenie kameňa do malty TDM

biely kontaktný mostík s prísadou trasu na kladenie kameňa do malty TDM