Minerálne omietky a HYDROCON®

0–1 mm jemná minerálna šľachtená zatieraná omietka
škrabaná omietka, podobná brizolitu
škrabaná omietka so sľudou, podobná brizolitu
0–3 mm minerálna mníchovská ryhovaná hrubá omietka
minerálna zatieraná omietka
minerálna šľachtená zatieraná omietka Hydrocon®
minerálna šľachtená ryhovaná omietka Hydrocon®
minerálna šľachtená jemná omietka Hydrocon®