Minerálne omietky a HYDROCON®

1–2 mm modelovacia omietka

škrabaná omietka, podobná brizolitu

škrabaná omietka sa sľudou, podobná brizolitu

minerálna mníchovská ryhovaná hrubá omietka

minerálna zatieraná omietka

minerálna šľachtená zatieraná omietka Hydrocon®

minerálna šľachtená ryhovaná omietka Hydrocon®

minerálna šľachtená jemná omietka Hydrocon®