Rýchlotvrdnúce cementové tmely na obklady a dlažby

rýchlotvrdnúce stavebné lepidlo pre veľké formáty tr. EC1PLUS R
rýchlotvrdnúce stavebné lepidlo tr. C2 FT
rýchlotvrdnúce fl exibilné stavebné lepidlo tr. C2 FT S1