Sanácia a renovácia betónu

cementová stierka na opravy betónových plôch tr. CT C25 F4

prechodový mostík a ochrana výstuží proti korózii
sanačná hrubá malta na betónové konštrukcie
jemná stierka na betónové konštrukcie
ochranná farba na betón