Vodopriepustné škárovacie hmoty

škárovacia malta s technológiou ECT na škárovanie kamenných dlažieb, vodopriepustná
vodopriepustná škárovacia epoxidová malta na dlažby