Nachádzate sa tu:

Murovacie malty

produkt
tepelno-izolačná murovacia malta λ ≤ 0,27 W/(mK)
produkt
vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa STN EN 998-2: tr. M2,5, podľa STN EN 998- 1: tr. CS III
produkt
cementová malta na murovanie a omietanie