Quellmörtel

malta s bobtnavým účinkom
Malta s bobtnavým účinkom na podhutnenie a podmazávanie uložených častí konštrukcií. Na použitie v interiéri a exteriéri.
Plošný prenos zaťaženia, vysoký bobtnavý účinok (zvýšenie objemu o cca 10%), vysoká pevnosť v tlaku, pevnosť v tlaku (trieda) M10 podľa STN EN 998-2, zrnitosť cca 1,2 mm.
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov