RA 20

samonivelačná cementová vyrovnávacia stierka tr. CT C25 F4
Ľahko spracovateľná samonivelačná stierka na aplikáciu na podlahy v hrúbkach vrstiev od 2 do 20 mm. Vhodná taktiež na vykurované podlahy. Zrýchlený proces tuhnutia. Stierka použiteľná iba vo vnútornom prostredí. Flexibilná hmota, tvrdnúca bez vzniku pnutia. V exteriéri len pod strešnú konštrukciu bez prístupu vody.
Zrnitosť 0–0,6 mm, výdatnosť 15,5 l/25 kg, spotreba cca 1,6 kg/m²/mm hrúbky vrstvy. Lehota spracovania do cca 45 minút. Zvýšená pevnosť v tlaku min. 25 N/mm².
Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov