RE 50

samorozlievací renovačný poter tr. CT C25 F4, EC1PLUS R
Vyrovnávací a renovačný betónový poter so zlepšeným rozlievaním na aplikáciu v rozmedzí vrstiev 10 – 50 mm v jednom pracovnom kroku, iba vo vnútornom prostredí. Ľahko spracovateľná hmota vhodná aj na vykurované podlahy. Znížená prašnosť (nízke emisie).
Zrnitosť 0 – 4 mm, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2, pochôdzny po 24 hodinách, lepenie dlažby po cca 24 hodinách, spotreba cca 18 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov