SIB 40

samonivelačná hmota s vysokou pevnosťou tr. CT C40 F7
Vysoko tekutá samonivelačná cementová hmota s vysokou pevnosťou na aplikáciu v hrúbkach od 5 do 20 mm. Vďaka inovatívnej technológii SAFETEC nevytvára pnutie. Pre interiér a exteriér.
Zrnitosť 0 – 1 mm, pevnosť v tlaku pri ohybe cca 7 N/mm², trieda protišmykovosti R9, sila vrstvy 5 až 20 mm, spotreba 1,6 kg/m2/mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov