SR 30s

rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia hmota tr. CT C25 F5
Vysoko tekutá, veľmi ľahko sa rozlievajúca, rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia hmota pre nerovnosti od 1 do 30 mm, lokálne do 35 mm. Vďaka inovatívnej technológii SAFETEC nevytvára pnutie. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Pevnosť v ťahu pri ohybe min. 5 N/mm2, spotreba cca 1,6 kg/m2/mm hrúbky vrstvy, doba spracovania do cca 45 minút.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov