SXF

jemná siloxanová omietka
Jemná siloxanová omietka na povrchovú úpravu detailov zatepľovacích systémov aj omietaných fasád napr. lizény, šambrány, ostenie stavebných otvorov a pod.
Zrnitosť 0 – 1 mm, spotreba cca 1,3 kg /m2/mm hrúbky vrstvy. Podklad upraviť penetráciou ATG alebo GTA.
Dokumenty
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov