SZE jemný

rýchlotvrdnúci cementový poter jemný pre hrúbky vrstiev 10 – 50 mm tr. CT C25 F4
Rýchlotvrdnúci cementový poter na betónovanie podláh, podkladových vrstiev a na ďalšie betonárske práce. Pochôdzny po 3 hodinách, kladenie dlažby už po cca 24 hodinách. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Zrnitosť 0 – 4 mm, pevnosť v tlaku min. 25 N/mm2, pochôdzny po 3 hodinách, prepracovateľný po 24 hodinách, spotreba cca 20 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov