Malty, lepiace a škárovacie hmoty pre pohľadové murivo + V.O.R. malty na murovanie a súčasné škárovanie pohľadového muriva + Lepenie tehlových pásov + Škárovacie hmoty + Príslušenstvo

produkt
RSS
stierková malta na škárovanie plôch z tehlových pásov s glazovaným povrchom
produkt
malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou 7 – 10 %
produkt
RKS
flexibilné lepidlo a stierka s prísadou trasu na zatepľovací systém a na lepenie tehlových pásov tr. C2 TE S1 THERM EPS - ETA - 13/0639, THERM MW - ETA – 13/0638
produkt
malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou do 7 %
produkt
strojový aplikátor na škárovanie pohľadového muriva všetkých typov hmotou FM-X
produkt
FM
malta s prísadou trasu na ručné škárovanie tehlových pásov a pohľadového muriva všetkých typov, tr. CG 2W
produkt
na škárovanie pohľadového muriva všetkých typov hmotou FM
produkt
malta s prísadou trasu na strojové škárovanie tehlových pásov a pohľadového muriva všetkých typov, tr. CG 2W
produkt
malta s prísadou trasu na murovanie a súčasné škárovanie, pre tehly s nasiakavosťou > 10 %