Ragasztók

stavebné lepidlo a stierka

stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T