Penetrácia, spojovacie mostíky, čistiace prostriedky a hydrofobizácia + Penetrácia + Spojovacie mostíky + Čistiace prostriedky + Hydrofobizácia

produkt
HE
penetračná emulzia
produkt
prechodový mostík s hrubým kremičitým pieskom
produkt
EMU
elastická emulzia
produkt
H4
prechodový mostík
produkt
EG
penetračná epoxidová živica, EC1PLUS R
produkt
ZSE
odstraňovač cementových škvŕn
produkt
UG
univerzálny hĺbkový penetračný náter
produkt
QG
prechodový mostík s jemným kremičitým pieskom na hladké nenasiakavé podklady
produkt
IWA
impregnačná mikroemulzia na minerálne podklady
produkt
ABS
základný náter na silno nasiakavé podklady