Samonivelačné hmoty, renovačné a betónové potery, zálievkové hmoty, sanácia betónu a utesňovanie + Samonivelačné hmoty + Renovačné a betónové potery + Zálievkové hmoty + Sanácia a renovácia betónu + Utesňovanie

produkt
univerzálny tesniaci tmel
produkt
rýchlotvrdnúca zálievková malta s bobtnavým účinkom pre vysoké zaťaženie
produkt
NSP
rýchlotvrdnúca cementová samonivelačná vyrovnávacia hmota tr. CT C20 F4
produkt
BDI
bitúmenový strešný náter
produkt
prechodový mostík a ochrana výstuží proti korózii
produkt
samorozlievací renovačný poter tr. CT C25 F4, EC1PLUS R
produkt
bitúmenový tesniaci tmel
produkt
rýchlotvrdnúca malta s bobtnavým účinkom na podmazávanie a zhutňovanie
produkt
renovačná vyrovnávacia hmota tr. CT C20 F5
produkt
BSM
bitúmenová opravná stierka