Materiály na obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

produkt
TKP
trasovo-vápenná omietka
produkt
špeciálna trasovo-cementová murovacia malta
produkt
trasovo-cementová výplňová malta
produkt
TM
trasová múčka
produkt
jemná vápenná omietka
produkt
trasovo-vápenná sanačná podkladová omietka bez hydrofobizácie
produkt
špeciálna malta na reštaurovanie kameňov
vápenná murovacia malta
produkt
TNS
trasovo-vápenný ochranný náter muriva
produkt
TMD
trasovo-vápenná tepelnoizolačná omietka