Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Kategorie produktů

Omietky

produkt
TK FRP
trasovo-vápenná omietka regulujúca vlhkosť
produkt
MFR
vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád
produkt
RSP
renovačná rýchlo tvrdnúca omietka
produkt
TMD
trasovo-vápenná tepelnoizolačná omietka

Výplňové a injektážne malty

produkt
TZV-p
trasovo-cementová výplňová malta
produkt
HSTV-p
trasovo-vápenná injektážna malta
produkt
HSV-p
injektážna malta

Škárovacie malty

produkt
NHL-F
vápenná škárovacia malta
produkt
FL-F
vápenná škárovacia malta
produkt
TKF
trasovo-vápenná škárovacia malta