Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Kategorie produktů

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
NHL-FP
jemná vápenná omietka
produkt
TKFP
trasovo-vápenná jemná omietka
produkt
SHF/SHG
renovačná omietka s vláknami
produkt
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta

Trasové spojivá a prímesi

produkt
TM
trasová múčka
produkt
TZ-o
trasový cement originál 40 L
produkt
TZ-r
trasový cement rapid

Škárovacie malty

produkt
P250
malta na reštaurovanie kameňov

Omietky

produkt
HKP
vápenná omietka
produkt
NHL-P
vápenná omietka