Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Kategorie produktů

Omietky

produkt
TKP-L
trasovo-vápenná ľahčená omietka
produkt
HSP-L
jadrová omietka s pórmi
produkt
VSP
trasový prednástrek

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
TNS
trasovo-vápenný ochranný náter muriva

Murovacie malty

produkt
FL-M
vápenná murovacia malta
produkt
TKM 5
trasovo-vápenná murovacia malta
produkt
TWM
trasovo-vápenná murovacia malta
produkt
TZM 10
trasovo-cementová murovacia malta

Náterové systémy

produkt
LK 300
silikátová fasádna farba
produkt
MTG
minerálna hĺbková penetrácia