Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Kategorie produktů

Omietky

produkt
TKS-wta
sanačná vápenná omietka s trasom
produkt
TK FRP
omietka regulujúca vlhkosť
produkt
MFR
vláknami vystužená omietka na renováciu starých fasád
produkt
RSP
rýchlotvrdnúca renovačná omietka

Výplňové a injektážne malty

produkt
NHLV-g
výplňová malta
produkt
TKV-p
výplňová malta s trasom
produkt
TZV-p
výplňová malta s trasom

Škárovacie malty

produkt
NHL-F
škárovacia malta
produkt
FL-F
produkt
TKF
škárovacia malta s trasom