Malty pre obnovu pamiatok + Trasové spojivá a prímesi + Murovacie malty + Škárovacie malty + Omietky + Jemné omietky a ochranné nátery + Náterové systémy + Výplňové a injektážne malty

Kategorie produktů

Jemné omietky a ochranné nátery

produkt
STUCKOPLAN SGS 02 / STW 0,4
štuková malta
produkt
NHL-NS
ochranný náter na prírodný kameň
produkt
TNS
ochranný náter na prírodný kameň

Murovacie malty

produkt
FL-M
produkt
TKM
murovacia malta s trasom
produkt
TWM
murovacia malta s trasom

Omietky

produkt
TKP-L
ľahčená vápenná omietka s trasom
produkt
TZP
cementová omietka s trasom
produkt
HSP-L
pórovitá jadrová omietka

Náterové systémy

produkt
LK 300
silikátová fasádna farba