Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie (bezrozpúšťadlové) + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

produkt
uzatváracia omietka
produkt
BSG
špeciálny základný náter
produkt
Siloxanová injektážna izolácia
produkt
GWS
armovacia tkanina
produkt
MDS
minerálna utesňovacia stierka
produkt
jednozložková bitumenová stierka
produkt
Silikónová injektážna izolácia
produkt
BBS
bitumenový pás samolepiaci
produkt
TZP
trascementová omietka
produkt
dvojzložková bitumenová stierka