Špeciálna stavebná chémia + Povlakové izolácie + Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti + Doplnkové produkty

Kategorie produktů

Povlakové izolácie

produkt
BD2KW 2K
dvojzložková bitúmenová stierka – varianta pre zimné obdobie
produkt
GWS
armovacia tkanina
produkt
BBS
bitúmenový pás
produkt
BKP
bitúmenové lepidlo
produkt
BFB
tesniaca páska
produkt
SAN-S
uzatváracia omietka
produkt
MDS
minerálna utesňovacia stierka
produkt
TZP
trasovo-cementová omietka

Opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti

produkt
VK Mineral
silifikačná emulzia
produkt
BOHR-L
injektážna výplňová malta