Zmesi pre záhradnú a mestskú architektúru a prácu s prírodným kameňom + Betónové zmesi na fixačné práce + Malta na vodonepriepustnú pokládku a murovanie prírodného kameňa + Kamenný koberec + Malty na vodopriepustnú pokládku prírodného kameňa + Vodonepriepustné škárovacie hmoty + Vodopriepustné škárovacie hmoty

produkt
PFN
škárovacia malta s prísadou trasu a s technológiou ECT na škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná
produkt
vodopriepustná škárovacia epoxidová malta na dlažby
produkt
drenážna trasová malta na vysoké prevádzkové zaťaženie 30 N/mm2
produkt
TFP
trasová škárovacia malta na široké škáry
produkt
RZB
rýchlotvrdnúci kotviaci a stĺpikový betón
produkt
TDM
trasovo-cementová drenážna hmota
produkt
PFH
škárovacia malta s prísadou trasu na škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná
produkt
GBB
minerálna betónová zmes s prísadou trasu tr. CT C25 F4
produkt
sivý rýchlotvrdnúci kontaktný mostík s prísadou trasu na kladenie kameňa do malty TDM
produkt
malta na „suché“ škárovanie kamenných dlažieb, vodonepriepustná