Malty, špeciálne zmesi, spojivá a piesky + Murovacie malty + Špeciálne malty + Malty pre inžinierske staviteľstvo + Spojivá + Piesky

Kategorie produktů

Murovacie malty

produkt
Z 01
cementová malta na murovanie a omietanie
produkt
KM UNIMALTA
vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa ČSN EN 998-2: tr. m²,5, podľa ČSN EN 998- 1: tr. CS III
produkt
LM 5/36
tepelno-izolačná murovacia malta λ ≤ 0,27 W/(mK)

Piesky

produkt
QS biely
kremičitý piesok na všeobecné použitie v stavebníctve

Spojivá

produkt
SB
rýchloväzné spojivo
produkt
G
sadra

Malty pre inžinierske staviteľstvo

produkt
SBM
malta na omietanie, murovanie a súčasné škárovanie kanálov a šácht tr. M15
produkt
BRS-HS
Cementová stierka s prísadou trasu odolná proti síranom

Špeciálne malty

produkt
K09F
pokrývačská malta s vláknami
produkt
MGB
Malta na murovanie zo sklenených tvárnic