Malty, špeciálne zmesi, spojivá a piesky + Murovacie malty + Špeciálne malty + Malty pre inžinierske staviteľstvo + Spojivá + Piesky

produkt
BZ
rýchlotvrdnúci cement
produkt
vápenno-cementová univerzálna malta na murovanie a omietanie podľa STN EN 998-2: tr. M2,5, podľa STN EN 998- 1: tr. CS III
produkt
pokrývačská malta s vláknami
produkt
SB
rýchloväzné spojivo
produkt
cementová malta na murovanie a omietanie
produkt
SBM
malta na murovanie a súčasné škárovanie kanálov a šácht tr. M15
produkt
G
sadra
produkt
tepelno-izolačná murovacia malta λ ≤ 0,27 W/(mK)
produkt
malta na škárovanie plôch v agresívnom prostredí
produkt
kremičitý piesok na všeobecné použitie v stavebníctve