omítky, sanace, renovace a stěrky + Jadrové a jednovrstvové omietky + Sanačné omietky + Renovačné omietky + Stierky

Kategorie produktů

Stierky

produkt
Q4
gletovacia stierka
produkt
SP
biela univerzálna stierková hmota

Sanačné omietky

produkt
SAN-1, biela
jemná sanačná omietka - WTA 2 – 9-04
produkt
SAN-1, sivá
jemná sanačná omietka - WTA 2 – 9-04
produkt
SAN-4
hrubá sanačná omietka - WTA 2 – 9-04
produkt
SAN-A
vyrovnávacia sanačná omietka - WTA 2 – 9-04
produkt
SAN-EU
jednovrstvová sanačná omietka
produkt
SAN-V
sanačný postrek - WTA 2 – 9-04

Jadrové a jednovrstvové omietky

produkt
MK 1
vápenná strojová omietka
produkt
MK 3
vápenno-cementová strojová omietka