Maltop - malty, omietky a betóny + Jadrové omietky + Štuky + Murovacie malty + Betónové potery + Tmely

Kategorie produktů

Tmely

produkt
STA
stavebné lepidlo a stierka
produkt
STL - SPECIÁL
stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

Jadrové omietky

produkt
MVC 610
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri
produkt
MVC 620
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri
produkt
MVCs 630
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné aj strojové spracovanie v exteriéri aj interiéri
produkt
MVCs 680
jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie

Murovacie malty

produkt
MVC 910
vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M5 a tr. M10

Štuky

produkt
MVCJ-710
jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, pre interiér aj exteriér
produkt
MVJ-310
jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, pre interiér

Betónové potery

produkt
BP 420
betónový poter tr. CT C25 F4