Maltop - malty, omietky a betóny + Jadrové omietky + Štuky + Murovacie malty + Betónové potery + Tmely + Inžinierske staviteľstvo

Kategorie produktů

Tmely

produkt
STA
stavebné lepidlo a stierka
produkt
STL - SPECIÁL
stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T

Štuky

produkt
MVJ-310
jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, pre interiér
produkt
MVCJ-710
jemná vápenno-cementová omietka na ručné spracovanie, pre interiér aj exteriér

Jadrové omietky

produkt
MVC 610
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri
produkt
MVC 620
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v interiéri
produkt
MVCs 630
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné aj strojové spracovanie v exteriéri aj interiéri
produkt
MVCs 680
jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie

Murovacie malty

produkt
MVC 905
vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M5
produkt
MVC 910
vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M5 a tr. M10