Maltop - malty, omietky a betóny + Jadrové omietky + Štuky + Murovacie malty + Betónové potery + Cementové lepidlá + Inžinierske staviteľstvo

produkt
STA
stavebné lepidlo a stierka
produkt
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné aj strojové spracovanie v exteriéri aj interiéri
produkt
vápenno-cementová malta na murovanie bežne namáhaných stien tr. M10
produkt
stavebné tenkovrstvové lepidlo tr. C1 T
produkt
jednovrstvová vápenno-cementová omietka na ručné aj strojové spracovanie
produkt
jemný betónový poter tr. CT C25 F4
produkt
suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20
produkt
jemná vápenná omietka na ručné spracovanie, pre interiér
produkt
betónový poter tr. CT C25 F4
produkt
vápenno-cementová jadrová omietka na ručné spracovanie v exteriéri aj interiéri