Z 01

cementová malta na murovanie a omietanie
Cementová malta na omietanie vlhkosťou zaťažených plôch stien, prevažne v oblasti pod úrovňou terénu, soklov atď.
Zrnitosť 0 – 1 mm, pevnosť v tlaku min. 10 N/mm2, výdatnosť 27 l/40 kg. Spotreba ako murovacia malta cca 32 kg/m2, ako omietacia malta cca 16 kg/m2/10 mm hrúbky vrstvy.
Dokumenty
Technický list
tl_sk_z01.pdf249.07 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov