FFU

flexibilná cementová škárovacia hmota tr. CG 2W

Flexibilná cementová škárovacia malta na škáry šírky 2–12 mm vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Vhodné na vykurované podlahy.

Spotreba v závislosti od hĺbky a šírky škár a rozmeru škárovaných formátov cca 0,5 kg/m².

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
vz_sk_ffu.pdf123.58 KB
Karta bezpečnostných údajov