HAG-KG

kontaktný mostík

Kontaktný mostík na veľmi hladké, betónové a sadrokartónové plochy. Aplikácia v exteriéri aj interiéri.

Doba schnutia cca 3 hodiny, spotreba na pórobetónových plochách cca 100–150 g/m².

Dokumenty
Technický list
Karta bezpečnostných údajov