KHK

akrylátová omietka na zatierané štruktúry

Pastovitá omietka na báze spojív z disperzií syntetických živíc. Omietka je pripravená na okamžité použitie na povrchovú úpravu plôch všetkých zatepľovacích systémov a omietaných fasád, príp. iných, vhodne upravených minerálnych podkladov do zatieraných (točených) štruktúr. Je určená na ručné spracovanie. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Podklad upraviť penetráciou GTA.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_khk.pdf142.03 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov