MEKF

epoxidové lepidlo a škárovacia hmota tr. R2T, EC 1PLUS

Chemicky vysoko odolné dvojzložkové lepidlo a škárovacia hmota na obklady a dlažby, vhodné aj na bazény. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Miešací pomer 2,5 (A) : 1 (B). Doba kladenia 15 minút, doba spracovania 30 minút, pochôdzne po 24 hodinách. Mechanicky zaťažiteľné po 3 dňoch, chemicky zaťažiteľné po 7 dňoch.

Dokumenty
Technický list