MEP-L

vápenno-cementová vodoodpudivá ľahčená omietka

Polystyrénom ľahčená jednovrstvová vápenno-cementová vodoodpudivá omietka určená na strojovú aplikáciu. Do vonkajšieho i vnútorného prostredia.

Zrnitosť 0–1,2 mm, spotreba cca 11 kg/m²/10 mm hrúbky vrstvy.

Dokumenty
Technický list
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov