Inžinierske staviteľstvo

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 16/20

suchá cementová zmes na prípravu betónu tr. C 25/30