SXR SISI

siloxanová omietka na ryhované štruktúry

Siloxanová, pastovitá omietka na ryhované štruktúry. Zvýšená odolnosť proti zmenám teplôt a poveternostným vplyvom, samočistiaci efekt. Paropriepustná, stálofarebná, vhodná najmä na povrchovú úpravu zatepľovacích systémov (HBW ≥ 30) a iných minerálnych podkladov. Vysoká odolnosť proti biologickému napadnutiu.

Podklad upraviť penetráciou GTA.

Dokumenty
Technický list
tl_sk_sxr.pdf150.59 KB
Vyhlásenie o vlastnostiach / Vyhlásenie zhody / Vyhlásnie o parametroch
Karta bezpečnostných údajov