Semináre sanácie a reštaurovanie 2016

Tohtoročnou témou seminárov nadväzujeme na ročníky minulé a zameriavame ich na najčastejšie sa vyskytujúce problémy – problematické časti fasád historických budov.

Dúfame, že semináre poskytnú priestor pre hodnotnú diskusiu s odborníkmi z odboru starostlivosti o historické budovy, ktorí budú rovnako ako v minulých ročníkoch hlavnými predstaviteľmi našich seminárov.
 

  • 8.3.2016 Bratislava
  • 9.3.2016 Banská Bystrica
  • 10.3.2016 Košice

Prihlášky môžete posielať na mail: l.novotny@quick-mix.sk, Mobil: 0908 999 447

WWW.TUBAG.SK