Utesňovanie

univerzálny tesniaci tmel
bezrozpúšťadlový základný náter

bitúmenový tesniaci tmel

jednozložková bitúmenová stierka
dvojzložková bitúmenová stierka

bitúmenový strešný náter

bitúmenová opravná stierka

bitúmenové lepidlo