Utesňovanie

univerzálny tesniaci tmel
bezrozpúšťadlový základný náter
bitúmenový tesniaci tmel
jednozložková bitúmenová stierka
dvojzložková bitúmenová stierka
bitúmenový strešný náter
bitúmenová opravná stierka
bitúmenové lepidlo