Utesňovanie

bezrozpúšťadlový základný náter
univerzálny tesniaci tmel
bitúmenový tesniaci tmel
jednozložková bitúmenová stierka
dvojzložková bitúmenová stierka

bitúmenový strešný náter

bitúmenová opravná stierka

bitúmenové lepidlo