Kamienkové omietky

1–2 mm prírodná kamienková omietka - prírodný kameň zrnitosti 1 – 2 mm

2–3 mm prírodná kamienková omietka - prírodný kameň zrnitosti 2 – 3 mm

1,2–1,8 mm farebná kamienková omietka – jemný mramor zrnitosti 1,2 – 1,8 mm