Kamienkové omietky

1–2 mm prírodná kamienková omietka – prírodný kameň, zrnitosti 1–2 mm

2–3 mm prírodná kamienková omietka – prírodný kameň, zrnitosti 2–3 mm

1,2–1,8 mm farebná kamienková omietka – jemný mramor zrnitosti 1,2 – 1,8 mm